BaNeFF 2014 i OSLO

Nästa BaNeFF 2014 kommer att visas även i OSLO – Norge.

Städerna för BaneFF 2014är

STOCKHOLM    14-16 februari

OSLO i mars

LUND
VÄSTERÅS    16-17 februari
UPPSALA
NORRKÖPING   14-16 mars
VÄXSJÖ
UMEÅ
ÖSTERSUND

Med andra datum återkommer vi! Snart!