BaNeFF 2021 i Solna 12 feb. i år

Med en liten försening p.g.a. restriktionerna och begränsat tillgång till lokalerna SOLNA förening anordnade filmvisning i föreningslokaler.

Fint ordnat av förningsstyrelsen i samabere med BaNeFF 2021!