Equality and Diversity

MÅNGFALD

 

De flesta som jobbar inom Justin Theatre

Production har ett annat modersmål än svenska. Vår publik ser vi

som en jämfördelning mellan folk med annan bakgrund och

svensk publik. Hela Föreställningens koncept är att med

teaterspråket närma olika kulturer både inhemska och

internationella. Språk kan kännas ibland som största hinder men

vi börjar med svenska och senare övergå till engelska.

JTP motto är att vi visar teaterbudskap som

inter har nation som begränsning. Vi väljer ämnet som talar med

en världspublik! De flesta som samarbetar med oss är redan

medvetna om vår mångfaldsplan som ingår i våra

överenskommelser med andra partner, visas tydligt i vår

verksamhet, mot publiken och medlemmarna.

 

 

 

 

 

 

JÄMSTÄLLDHET

 

I vår jämställdhet

följer vi svensk konstpolitik när det gäller jämställdhetsfrågor i

teaterbranschen. Vi kollar noga och lyfter kvinnliga skapare både

lokalt och internationellt. Vi från Justin

Theatre Production, organisation består av 80% kvinnliga

medarbetare som jobbar för teaterns bästa.>Vi lyfter gärna

frågor om kvinnors delaktighet och agerar i samma riktlinjer både

internt och externt. Balkan är ett område som inte har kommit

långt när det gäller jämställdheten varken konstnärligt, estetiskt

och praktiskt i teaterbranschen, just därför använder vi en tydlig

formulering vid samarbetsförfrågan till alla våra partner att vi

främjar kvinnligt filmskapande. När det gäller jämställdhet vi har

en jämställds plan som ingår i våra överenskommelser med

andra partner, visas tydligt i vår verksamhet, mot publiken och

medlemmarna.