BaNeFF AWARDS fror 2013!

Balkan New Film Festival – BaNeFF 2013

BaNeFF 2013 Awards:

BÄSTA FILMEN – Good NIght Missy – Slovenien

BÄSTA KVINNLIGA PRESTATION – MIra Furlan i ABANDONED- Bosnien och Hercegovina

PUBLIC AWARD – Professor Kosta Vujic’s Hat – Serbia

HEDERS UTMÄRKELSE – Bad Destiny – Montenegro