BaNeFF FILMERNA i Göteborg – 2-4 mars!

VÄLKOMNA!

Montevideo, taste of a dream!Fredag 2/3
 
Lördag 3/3
kl 16.00: Skinning

kl 18.30: Tilva rosh

Söndag 4/3

kl 16.00: Wait for me and I will not come

kl 18.30: White white world

Balkan New Film Festival: Serbian New Cinema arrangeras i Stockholm
18-19 feb och går sedan på turné till ett antal svenska städer. För hela
schemat, se: http://baneff.blogspot.com

Biljettpriset: 80:-

KOLLA PÅ BIOGRAFENS HEMSIDA! hagabion.se – balkan-new-film-festival-baneff

Balkan New Film Festival – BaNeFF