Festivalkort säljs t.o.m. den 4 fab.

Balkan New Film Festival – BaNeFF 2013

Förlängd försäljningstid i Stockholm.
Festivalkort säljs ända fram till 4 feb.
Efter säljs enbart enstaka bijetter.
Läs mer på ZITAs hemsida:
http://www.zita.se/evenemang/festivaler/balkan-new-film-festival-2013

Välkomna!