LAST NEWS – BaNeFF 2013

BaNeFF 2013 gäster 
Drasko Djurovic regissören till filmen ‘Bad Destiny’ 2012 MONTENEGRO och Marjana Radojevic – TV profil från RTS.
… en sak till andra redan skriver om oss!
Välkomna!

Balkan New Film Festival – BaNeFF 2013