The Weight of Chains

 

The Weight of Chains

Regi : Boris Malagurski \ Kanada 2010 \ 124 min\ mix. med engelsk text \dokumentär

”Vikten av kedjor ” är en dokumentärfilm som utvärderar USAs, Natos och Europeiska unionens roll i Jugoslaviens undergång. Filmen ger ett flerbottnat perspektiv på västvärldens engagemang i uppdelningen i etniska grupper i det forna Jugoslavien. Med en rad fakta förklarar filmen hur vanligt folk sökte leva i fred medan kriget påtvingades utifrån. Den påvisar också  hur Jugoslviens extrema splitringen   förstärktes av de utländska mentorer som fanns på alla sidor. Den långa dokumentären (del 1) försöker hitta svar på frågan varför det efter konflikten fortfarande kvarstår så mycket hat och missnöje, samtidigt som myter om 1990-talet fortsätter att frodas. Genom en rad intervjupersoner uppenbaras ’mindre kända’ fakta som öppnar nya perspektiv på redan etablerade tolkningar av situationen på Balkan idag.

Produktion: Malagurski production