Balkan New Film Festival 2022 in FINLAND Runeberg’s week between 12-27 March

Balkan New Film Festival visar speciella filmurval i FINLAND Jakobstad, under Runebergsveckan. Filmerna är textade på engelsk textning ur festivalens sista upplaga BaNeFF 21 (enligt lista nedan) under perioden 12-30.3.  Mejla kultur@jakobstad.fi eller pass@baneff.com för filmlänkar.

FILM SELECTION – BaNeFF 2022 in Finland, RUNEBERGs WEEK 

A.S. (25)

Second Chance

The Name Of The People

Mia Misses Her Revenge

My Morning Laughter

Petya of my Petya

Tereza 37

Tesla Nation

Läs mer om filmerna HÄR!

Mejla kultur@jakobstad.fi eller pass@baneff.com för filmlänkar.