Balkan Nordic Film Festival DOC:SHORT – 7, 8, 21 december 2020, Stockholm

Välkomna till BaNeFF doc:short

7, 8 och 21 december

IDENTITETOdengatan 15

eller ON DEMNAD – mejla intresse till : info@baneff.com

Ange: ditt namn och BaNeFF doc.short 2020 ONLINE

 

Anmälan till Festivalen är obligatorisk!

info@baneff.com

 

med stöd från Svenska Filminstitutet, Kortfilmdagen, och Folkets bio.

I samarbete med ZITA, ABF Stockholm, Justin theatre Producto och M.A.M.M.A. production teamet