SWEDEN BaNeFF 2018

BaNeFF 2018 turné SWEDEN: Norrköping, Malmö, Västerås, Göteborg,

GÖTEBORG 4-6 december 2018

NORRKÖPING 1-2 december 2018

NORWAY: Oslo (27-29 april), Bergen (4-6 mai)

och FINLAND februari 2019.

Visningstider och lokala kringarrangemang för respektive stad finns på www.baneff.com.

Kontakt med huvudorganisatör

Balkan New Film Festival – BaNeFF 2018

www.baneff.com, info@baneff.com, tel. +46 8 221190