we are opening port for BaNeFF doc.short submission

submition-BaNeFF-doc-short-2018-4

send submissions to film@baneff.com

We are proudly calling new entries for next coming Balkan New Film Festival 2018 documentary and short film edition.

BaNeFF 2018 doc.short  will take place between 19-21 December 2018 at ABF Stockholm, Kulturhuset Kungsängen and ZITA cinema in Stockholm, Sweden.

Välkomna till den nya upplagan av Balkan New Film Festival doc.short 2018.

Vi, tillsammans med Svenska Filminstitutet, Svenska institutet, bio Zita, ABF Stockholm, Stockholms länslandting och Kulturhuset i Kungsängen bjuder in Dig till att fira årets kortaste dag med BaNeFF doc:short. Frossa i dokumentär- och kortfilmer från balkanregionen och hela världen.

submition-BaNeFF-doc-short-2018-4

fill i blanketten och mejla till film@baneff.com!

Submission is closing 1 Novemebr!